Molen Str115

Reference / Verwysing

Molen Str115

Description / Beskrywing

3 Kamers, 1 Badkamer ( Beskikbaar)

Available / Beskikbaar

Jan 1, 2021

Price / Prys

R2400.00

Distance from gate / Afstand van naaste hek

+-800m

Please complete the form and we'll get back to you as soon as possible.
Voltooi die vorm en ons kom so spoedig as moontlik terug na u toe.


How can we help? / Hoe kan ons help?

Please leave a message or comment. / Los asb n boodskap of kommentaar.