President str57

Reference / Verwysing

President str57

Description / Beskrywing

7 kamers, 2 badkamers(7 Beskikbaar)

Available / Beskikbaar

Jan 1, 2021

Price / Prys

R2200.00 - R2900.00

Distance from gate / Afstand van naaste hek

+-750m

Please complete the form and we'll get back to you as soon as possible.
Voltooi die vorm en ons kom so spoedig as moontlik terug na u toe.


How can we help? / Hoe kan ons help?

Please leave a message or comment. / Los asb n boodskap of kommentaar.