Urban Vibe

Reference / Verwysing

Urban Vibe

Description / Beskrywing

2 Slaapkamer

Available / Beskikbaar

Price / Prys

R750 000.00

Distance from gate / Afstand van naaste hek

+- 300 m

2 Slaapkamer

Please complete the form and we'll get back to you as soon as possible.
Voltooi die vorm en ons kom so spoedig as moontlik terug na u toe.


How can we help? / Hoe kan ons help?

Please leave a message or comment. / Los asb n boodskap of kommentaar.