Dwarsstraat

Reference / Verwysing

Dwarsstraat

Description / Beskrywing

8 Kamers 3 Badkamer( Beskikbaar)

Available / Beskikbaar

Jan 1, 2021

Price / Prys

R1950.00 - R2880.00

Distance from gate / Afstand van naaste hek

+- 800 m

Please complete the form and we'll get back to you as soon as possible.
Voltooi die vorm en ons kom so spoedig as moontlik terug na u toe.


How can we help? / Hoe kan ons help?

Please leave a message or comment. / Los asb n boodskap of kommentaar.