Malherbe 8

Reference / Verwysing

Malherbe 8

Description / Beskrywing

5 Kamers 2 Badkamer(3 Beskikbaar)

Available / Beskikbaar

Dec 1, 2020

Price / Prys

R2720.00

Distance from gate / Afstand van naaste hek

+- 300 m

Please complete the form and we'll get back to you as soon as possible.
Voltooi die vorm en ons kom so spoedig as moontlik terug na u toe.


How can we help? / Hoe kan ons help?

Please leave a message or comment. / Los asb n boodskap of kommentaar.