Oak View

Reference / Verwysing

Oak View

Description / Beskrywing

2 slaapkamer

Available / Beskikbaar

Sep 30, 2020

Price / Prys

R7500.00

Distance from gate / Afstand van naaste hek

+- 1.1 km

Please complete the form and we'll get back to you as soon as possible.
Voltooi die vorm en ons kom so spoedig as moontlik terug na u toe.


How can we help? / Hoe kan ons help?

Please leave a message or comment. / Los asb n boodskap of kommentaar.