President 74

Reference / Verwysing

President 74

Description / Beskrywing

6 Kamers 2 Badkamer( Beskikbaar)

Available / Beskikbaar

Dec 1, 2020

Price / Prys

R2200.00 - R2900.00

Distance from gate / Afstand van naaste hek

+- 800 m

Please complete the form and we'll get back to you as soon as possible.
Voltooi die vorm en ons kom so spoedig as moontlik terug na u toe.


How can we help? / Hoe kan ons help?

Please leave a message or comment. / Los asb n boodskap of kommentaar.